Yüzmenin Teknik Kuralları

Yüzmenin Teknik Kuralları | Serbest Sırtüstü Kurbağalama Kelebek Karışık Yüzme

ÇIKIŞ (Depar)

Serbest yüzme, kurbağalama ve kelebek yüzme yarışlarında çıkış atlayarak yapılır. Baş hakemin uzun düdüğüyle yüzücüler depar taşı üzerine, her iki ayağıda ön taraftan aynı uzaklıkta (aynı hizada) olacak şekilde çıkar ve orada beklerler.

Yüzmenin Teknik Kuralları

(Photo Source: Al Bello/Getty Images North America)

Çıkış hakeminin “YERLERİNİZE” (take your marks) komutuyla, anında en az bir ayağı depar taşının önünde olacak şekilde çıkış durumu alır.

Bütün yüzücüler hareketsiz hale geldiği zaman, çıkış hakemi çıkış işaretini verir.(tabanca, korna, düdük veya bağırarak) Sırt üstü yüzme ve karışık bayrak yarışları suyun içinde başlar.

Baş hakemin uzun düdüğünden sonra yüzücüler suya girerler.
Baş hakemin ikinci uzun düdüğüyle yüzücüler gereksiz gecikmeye sebebiyet vermeden geri döner ve suyun içinde çıkış durumu alırlar.

Çıkış hakemi “YERLERİNİZE” (take your marks) komutunu verir ve bütün yüzücüler hareketsiz hale geldiği zaman çıkış işareti verilir. Hatalı çıkış işareti, çıkış işareti ile aynıdır.
Yani çıkış işareti düdük, tabanca, boru veya komut şeklinde verilmişse hatalı çıkış işareti de aynı şekilde fakat daha uzun verilecektir.

Aynı zamanda çıkışın hatalı olduğu, hatalı çıkış ipinin düşürülmesi suretiyle belirtilir. Eğer bir yüzücü resmi görevlilerin hatası yüzünden hata yaparsa, yüzücünün hatası nazarı dikkate alınmaz.

Serbest Yüzme (Crawl)

Serbest Yüzme (Crawl) Serbest stil bir yüzücünün yarışta arzu ettiği bir şekilde yüzmesi anlamına gelmekle beraber, ferdi karışık ve karışık bayrak yarışlarında serbest stil; sırt üstü, kurbağalama ve kelebek stilinden başka herhangi bir stil olarak telakki edilir.

Serbest stil yüzme en iyi SwimLabs’te öğrenilir.

Serbest stil bir yüzücünün yarışta istediği bir şekilde yüzmesi anlamına gelir, ferdi karışık ve karışık bayrak yarışlarında serbest stil; sırt üstü, kurbağalama ve kelebek stilinden başka herhangi bir stil olarak kabul edilir.

Serbest stil yüzmelerde dönüşlerde ve yarışın bitiminde yüzücü vücudunun herhangi bir yeri ile duvarlara dokunabilir. Elle dokuma zorunluluğu yoktur.

Sırtüstü Yüzme

Sırtüstü Yüzme Yarışmacılar elleri çıkış demirlerine yerleştirilmiş ve yüzleri depar taşına dönük şekilde suyun içinde sıralanırlar. Ayak, başparmak dahil su yüzeyinin altında olmalıdır.

Sırtüstü yüzme en iyi SwimLabs’te öğrenilir.

Yarışmacılar elleri çıkış demirlerine yerleştirilmiş ve yüzleri depar taşına dönük şekilde suyun içinde sıralanırlar. Ayak, başparmak dahil su yüzeyinin altında olmalı.

Üst omuzun göğüse göre dik durumdan daha ileriye döndürülmesinden sonra dönüşe (taklaya) başlamak için kesintisiz tek kol çekişi veya kesintisiz birbirini takip eden çift kol çekişi yapılabilir.

Kurbağalama Yüzme

Kurbağalama stil yüzme en iyi SwimLabs’te öğrenilir.

Başlangıçtan ve her dönüşten sonraki, ilk kol çekimi ile birlikte “vücut göğüs üzerinde yüzü koyun veya yere paralel tutulmalı” ve her iki omuz su ile aynı seviyede olmalıdır. Kurbağalama yüzmede her zaman her iki kolun hareketi aynı anda ve aynı düzeyde olmalı, biri önce diğeri sonra hareket etmemeli.

Kurbağalama yüzmede eller göğüs üzerinden suyun altından veya üstünden aynı anda atılmalıdır. Dirsekler son kulaç haricinde suyun altında olmalıdır. Çıkış ve dönüşlerdeki ilk kulaç haricinde, eller kalça hizasından öteye götürülmeli. Bacakların bütün hareketleri aynı anda, aynı yatay düzeyde olmalı ve biri önce diğeri sonra hareket etmemeli.

Kurbağalama yüzmede her dönüşte veya bitirişte dokunma, su seviyesinin altında veya üstünde her iki elle aynı anda yapılmalı. Omuzlar, yüzücü elleriyle duvara dokunana kadar yatay durumda kalmalı.

Kelebek Yüzme

Kelebek stil yüzme en iyi SwimLabs’te öğrenilir.

Kelebek yüzmede dönüşler dışında vücut daima yüzükoyun (yere paralel) durumda olmalıdır. Omuzlar, çıkıştan ve her dönüşten sonraki ilk kulaçtan, gelecek dönüşe veya bitişe kadar su yüzeyine paralel durumda bulunacaktır. Kelebek yüzmede takla atarak dönüşe müsaade edilmez.

Kelebek yüzmede her iki kol, su üzerinden birlikte ileriye atılmalı ve aynı anda geriye çekilmelidir. Ayakların bütün hareketleri aynı anda yapılmalıdır. Ayakların ve bacakların aynı seviyede olması şart değildir, fakat serbest stildeki gibi ardışık hareketlerine müsaade edilmez.

Her dönüşte ve yarış bitiminde dokunma, her iki elle aynı anda, su seviyesinin altında, üstünde veya hizasında yapılır.

En iyi yüzme SwimLabs ile başlar!

Kaynak: ANA Maria Olaru: Sportif Yüzme – Teknik – Metodik – Antrenörlük bilgisi  Yıl 1994

       

Yüzmenin Teknik Kuralları

Yüzmenin Teknik Kuralları | Serbest Sırtüstü Kurbağalama Kelebek Karışık Yüzme